از نظر تخصصی، روغن های گیاهی شامل تمام چربی های گیاهان هستند. با این حال، در استفاده معمول، “روغن نباتی” به روغن استخراج شده از محصولاتی مانند سویا، کلزا، ذرت و پنبه اتلاق می شود.

آیا روغن زیتون یک روغن گیاهی است؟ روغن پالم و روغن نارگیل چطور؟ از نظر تخصصی ” بله ” این روغن ها از گیاهان تهیه می شوند، بنابراین روغن های گیاهی هستند. اما آنها از میوه یا آجیل به جای دانه ها منشاء می گیرند و استخراج آنها راحت تر است .

این روغن ها برای هزاران سال بخش تأمین کننده غذاها بوده اند. این سه روغن سنتی با هم کمتر از 15٪ از مصرف روغن نباتی امروز در ایالات متحده را تشکیل می دهند و بیش از نیمی یعنی حدود 53٪ از روغن های گیاهی مصرف شده در ایالات متحده فقط از یک محصول تهیه می شود که آن سویا است .

روغن های گیاهی مورد بحث ما هیدروژنه نشده اند. محصولات روغن نباتی هیدروژنه تا حدی، مانند کریسکو و مارگارین، به عنوان “قلب سالم” برای آمریکایی ها به بازار عرضه شد. اکنون ما آن ها را “چربی های ترانس” می نامیم که به دلیل اثرات منفی بر سلامتی در حال حذف آن ها هستیم.