اگرچه پیروی از کتو به عنوان گیاه خوار قطعاً عملی است، اما به خصوص هنگام شروع کار می تواند کمی چالش برانگیز باشد.

رژیم وگان کتوژنیک حتی چالش برانگیزتر است. از آنجا که گیاهخواران همه محصولات حیوانی را حذف می کنند، بنابراین باید به ترکیب غلات، حبوبات و دانه ها روی بیاورند تا تمام اسیدهای آمینه ضروری بدن آنها را دریافت کنند. این ها غذاهای دارای کربوهیدرات بالاتر هستند و ماندن در زیر 20 گرم کربوهیدرات در روز بسیار چالش برانگیز است. با این حال، رژیم گیاهی کتو به طور بالقوه قابل انجام است.