گرفتگی ساق پا هنگام شروع یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات غیرمعمول نیست. این مسئله معمولاً جزئی است اما گاهی اوقات می تواند دردناک باشد. یکی از دلایل آن، افزایش ادرار شما در طول رژیم های کم کربوهیدرات است و در واقع به علت از بین رفتن مواد معدنی، به ویژه منیزیم می باشد.
مقدار زیادی مایعات بنوشید و نمک کافی دریافت کنید. این ممکن است به از دست دادن منیزیم و به جلوگیری از گرفتگی پا کمک کند.
در صورت نیاز از مکمل منیزیم استفاده کنید.
اگر مراحل بالا کافی نبود و مشکل آزار دهنده است، مصرف کربوهیدرات  خود را تا حدودی افزایش دهید. ممکن است مشکل را از بین ببرد( توجه داشته باشید هر چه کربوهیدرات بیشتری بخورید ، تأثیر رژیم کتوی شما از بین می رود ).