اگر عاشق ماست هستید، ماست یونانی ساده، بهترین انتخاب شما برای مصرف در رژیم های کم کربوهیدرات یا کتو است. کربوهیدرات کمتری دارد و نسبت به ماست های دیگر در حین فرآوری مقدار بیشتری آب پنیر مایع (حاوی شیر لاکتوز قند) در آن از بین می رود. اگرچه میزان کربوهیدرات دربرندهای مختلف کمی متفاوت است، ماست یونانی حدود 3 گرم کربوهیدرات در هر 100 گرم (کمی کمتر از ½ فنجان) و 5 گرم در 170 گرم (¾ فنجان) دارد.