برخی از محصولات لبنی می توانند سطح انسولین را افزایش دهند. ثابت شده است که از سه عنصر مغذی اصلی پروتئین، کربوهیدرات و چربی، کرب ها میزان قند خون را به بیشترین میزان افزایش می دهند و هنگامی که قند خون بالا می رود، باعث آزاد شدن انسولین در لوزالمعده می شود. از آنجا که لاکتوز (قند شیر) در حین هضم به گلوکز تجزیه می شود، مصرف محصولات لبنی با لاکتوز بالا می تواند سطح قند خون و انسولین را افزایش دهد. بنابراین اگر اهداف شما پایین نگه داشتن سطح انسولین است، بهتر است از شیر، ماست های طعم دار و سایر انواع لبنیات با لاکتوز زیاد جلوگیری کنید. با این حال، حتی برخی از غذاهای لبنی مجاز در کتو مانند پنیر نیز مقداری سطح انسولین را افزایش می دهند. در این حالت، این کربوهیدرات ها نیستند بلکه پروتئین یا به طور خاص تر، اسیدهای آمینه  هستند که باعث افزایش انسولین می شوند. کره و خامه چطور؟ از آنجا که پروتئین آنها بسیار کم است، بر میزان انسولین حداقل تأثیر را دارند.