دکتر بروکنر: خب در 30 سال گذشته خیلی آزمایش ها و تحقیقات شده تا همه متقاعد شویم که با شمردن کالری تنها می شود وزن کم کرد و این فلسفه 30 سال گذشته بوده است.
اما، می دانید، که 100 کالری از یک تکه ماهی آزاد دقیقاً مساوی هست با 100 کالری از آب نبات یا شکلات یا بستنی … منظور من این است که اصلاً منطقی نیست ! منظور من این است که شمارش کالری کاملا رد شده است.
کالری بر اساس مواد تشکیل دهنده مواد غذایی شمارش نمی شود و 100 کالری از یک ماده متفاوت هست از یک ماده دیگر! و تا زمانی که این فلسفه را  بپذیریم شیوع چاقی و دیابت و بیماری های دیگر در دنیا ادامه دارد.