گرسنه اید؟ هنگامی که شما رژیم کم کربوهیدرات را شروع می کنید و کربوهیدرات ها را کاهش می دهید، ترفند این است که به جای آن نیازهای انرژی خود را با چربی تأمین کنید.

چه مقدار چربی باید بخورید؟ جواب قطعی وجود ندارد اما پاسخ واقعی این است : بستگی به بدنتان دارد.
یک سری اسیدهای چرب هست که باید مصرف کنیم و بقیه آن را هم از طریق پروتیین ها جذب می کنیم.
به مقدار کافی پروتئین می خوریم.
میزان مصرف چربی را در صورت نیاز برای سیری و طعم غذاها تنظیم می کنیم.
چربی، آن کالری و انرژی اضافی را که قبلاً از کربوهیدرات ها مصرف می کردیم تأمین می کند.
هنگامی که سفر بدون کربوهیدرات خود را شروع می کنید، ممکن است طعم غذاهای پر چرب را بسیار بد و سنگین حس کنید.”صبور باشید”
هنگامی که بدن به تعادل برسد، برای کسب انرژی سراغ همان چربی هایی می رود که مدت های زیادی شما با خوردن انواع کربوهیدرات ها، در بدنتان انباشته ایدو سوختن آنها را شروع می کند.