در زمان رژِیم کم کرب بارها دیده می شود که افراد به الکل کمتری احتیاج دارند تا اصطلاحا مست شوند! یعنی افرادی که کرب مصرف می کنند تحمل بیشتری در اثرگذاری الکل روی بدن و مغزشان دارند.

دلیل این مسئله هنوز کامل مشخص نیست. اما می تواند به این دلیل باشد که کبد مشغول تولید کتون یا گلوکز است و بنابراین ظرفیت کمتری برای متابولیسم الکل دارد و روند را کند می کند یا می تواند به این دلیل باشد که الکل و شکر (فروکتوز) تا حدی به روش های مشابه در کبد تجزیه می شوند. بنابراین خوردن شکر کمتر می تواند به طور موقت توانایی کبد در تجزیه الکل را کاهش دهد. در هر صورت اگر در رژیم کم کرب هستید و الکل مصرف می کنید مراقب باشید که ظرفیت تحمل شما در مقابل الکل کمتر از گذشته است که کرب مصرف می کردید.